De Gezinsadvocaat

De Gezinsadvocaat? 
Medio 2020 is via de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) subsidie verleend om de Gezinsadvocaat te ontwikkelen en te bezien of deze vorm van het begeleiden van een scheiding meerwaarde heeft.

De Gezinsadvocaat regisseert en coördineert het gehele scheidingsproces voor, tijdens en na de scheiding. Bij de start van de scheiding wordt door het duo de Gezinsadvocaat (dat bestaat uit een advocaat en een gedragswetenschapper) ingeschat wat het gezin (ouders én kinderen) nodig heeft om de scheiding goed af te wikkelen. Dit gebeurt op basis van de verstrekte informatie, het gesprek met de ouders en eventueel informatie van doorverwijzers.

De Gezinsadvocaat (GA) schakelt vervolgens de juiste professionals in. Tijdens het gehele proces houdt de Gezinsadvocaat het totaaloverzicht (de regie) en let hij goed op dat de ingeschakelde professionals samenwerken om zo snel mogelijk tot een goed resultaat komen.

Voor meer uitleg lees hier het artikel: De gezinsadvocaat voor verbinding tussen zorg en recht

De pilot is in het voorjaar 2021 in de regio Hart van Brabant van start gegaan en de laatste zaak is per 1 juli 2022 in behandeling genomen.

De zaken die door de GA worden en zijn behandeld, worden in de 2e helft van 2022 gemonitord zodat begin 2023 duidelijk wordt wat de resultaten zijn en of deze manier van het begeleiden van scheidingen permanent beschikbaar komt voor geheel Nederland.

Aanmelden is derhalve niet meer mogelijk. Zodra er meer bekend is over het eventuele vervolg, kunt u die informatie op deze website vinden.

Heeft u vragen? Neem dan contact op het de Gezinsadvocaat:
secretariaat@gezinsadvocaat.nl

De Gezinsadvocaat

Schakel tussen zorg en recht

Copyright © gezinsadvocaat · All Rights Reserved · This site is made with ♥ by Derk Integrated Systems